Privatlivspolitik
Opdateret d.24/05/18

Generelt

Denne politik om behandling af personoplysninger (Persondatapolitik/privatlivspolitik) beskriver hvordan amagerkoreskole.dk indsamler og behandler oplysninger om dig.

Persondatapolitikken gælder for de personoplysninger du afgiver til os, eller som vi indsamler via amagerkoreskole.dk's hjemmeside (amagerkoreskole.dk).

amagerkoreskole.dk er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til amagerkoreskole.dk kan ske via kontaktoplysningerne anført nederst på denne side eller ved at sende os en support ticket under fanebladet support.

Personoplysninger som vi indsamler, samt til hvilke formål og behandlingens retsgrundlag.

Når du besøger hjemmesiden amagerkoreskole.dk så indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din færden på amagerkoreskole.dk, eksempelvis hvilken type browser du bruger, hvilke søgninger du foretager, din IP-adresse, og informationer om din computer.
Formålet er at optimere brugeroplevelsen og amagerkoreskole.dk's funktion. Foretage målrettet markedsføring herunder retargeting via Facebook og Google. Behandlingen disse af oplysninger er nødvendig for at vi kan varetage vores interesser i at forbedre amagerkoreskole.dk samt vise dig relevante tilbud.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6. stk. 1, litra f.

Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på amagerkoreskole.dk så indsamler vi de oplysninger du selv afgiver. eksempelvis navn, adresse, e-mail, telefonnummer, betalingsmetode, produkteroplysninger du køber, leveringsønsker, samt oplysning om din IP-adresse hvor bestillingen er foretaget.
Formålet er at vi kan levere de produkter som du har bestilt og for at opfylde vores aftale med dig. Heraf for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere varer og reklamere. Oplysninger om dine køb behandler vi også for at overholde forskellige lovkrav eksempelvis til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles din IPadresse for formålet er at kunne forhindre eventuel svig.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6. stk. 1, litra b, c og f.

Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev så indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og eventuelt dit mobilnummer.
Formålet er at kunne levere nyhedsbreve til dig.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6. stk. 1, litra f.

Når du tilmelder dig vores service så bliver du bedt om at oplyse navn, adresse, E-mail og telefonnr. Udover dette vælger du selv hvilke oplysninger du vil give os. Derudover indsamler vi oplysninger under dit medlemskab om din brug af servicens fordele, konkurrencer du deltager i m.m. Vi sammenholder disse oplysninger med andre oplysninger vi har om dig, herunder oplysninger om hvad du har købt og eventuelt returneret.
Formålet er at kunne administrere vores service og levere dig de ydelser og tilbyde dig de fordele, der er forbundet med servicen, samt for at varetage vores interesse i at kunne sende servicemails samt markedsføring via. nyhedsmail og foretage målrettet markedsføring.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6. stk. 1, litra b og f. Du vil ved tilmeldingen blive bedt om at give særskilt samtykke til elektronisk markedsføring.

Modtagere af Personoplysninger

Oplysninger om dit navn, adresse, E-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til PostNord og DAO365 der håndterer leveringen af de købte varer til dig.
Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve, udsendelse af spørgeskemaer, analyser af websitetrafik og målrettet markedsføring (eksempelvis retargeting), og til din bedømmelse af amagerkoreskole.dk og produkterne.

Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data som vi er dataansvarlig for.
Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os og er underlagt fortrolighed om disse.
Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Databehandlere

Google LLC - Hosting & IT-tjeneste. Hovedsæde: USA*.
Facebook Inc - Onlinebaseret socialt netværk. Hovedsæde: USA*.
SMSAPI - SMS-gateway. Hovedsæde: Danmark.
UnoEuro Danmark A/S - Hosting af amagerkoreskole.dk. Hovedsæde: Danmark.
Gigahost ApS - Email konti for amagerkoreskole.dk. Hovedsæde: Danmark.

* E.U.-U.S. Privacy Shield and the Swiss-U.S. Privacy Shield framework.

Dine rettigheder

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi som dataansvarlig, hermed oplyse dig om dine rettigheder.

Indsigtsretten

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener hos os, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der eventuelt måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger skal du sende en skriftlig anmodning til info@amagerkoreskole.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere at du er den du giver dig ud for at være.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på at der er fejl i de oplysninger som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os så oplysningerne kan blive korrigeret.
Oplysninger indsamlet af amagerkoreskole.dk i forbindelse med din tilmelding til vores service, har du selv mulighed for at korrigere via login på din profil.

Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os. Eksempelvis hvis du tilbagekalder dit samtykke og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, eksempelvis for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser eller for at retskrav kan fastlægges og gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring. Eksempelvis hvis du mener at de oplysninger vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger som du selv har givet os udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format. Du har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring og herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.
Du har endvidere til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, som du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Herunder til den profilering der foretages af dig som modtager af vores service. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på info@amagerkoreskole.dk.
Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykke til cookies der er ikke nødvendige for hjemmesidens funktionalitet via amagerkoreskole.dk/?o=cookiepolitik
Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykke til nyhedsemail ved at vælge afmeld i bunden af emails eller kontakte os på info@amagerkoreskole.dk.
Det er ikke muligt at tilbagekalde samtykke i følge med nødvendige service emails i forbindelse med denne service hos amagerkoreskole.dk. Vi anvender servicemails til at varsle omkring ændringer i dit medlemskab eller oplyse dig om din konto status.

Retten til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på Datatilsynets hjemmeside under kontaktoplysninger.

Sletning af persondata

Oplysninger indsamlet om din brug af amagerkoreskole.dk slettes senest når du ikke har gjort brug af amagerkoreskole.dk i 1 år.
Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.
Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på amagerkoreskole.dk vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter købet. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, eksempelvis hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav. Vi opbevarer eksempelvis din E-mail og telefonnummer i 5 år for at kunne registrere om du har værer kunde ved amagerkoreskole.dk før, i forbindelse med eventuelle gratis produkter hvor eet produkt pr. Hustand er en betingelse.
Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores service vil vi automatisk slette såfremt du ikke har logget på din brugerprofil i 5 år, såfremt du pauser eller sletter din profil til vores service og ikke genaktiverer det indenfor de næste 5 år, eller såfremt du framelder dig vores service.

Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og sikkerhedsforanstaltninger mod at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
Kun de medarbejdere der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde har adgang til disse.

Dataansvarlig

Legaard IT / amagerkoreskole.dk er dataansvarlig for de persondata der indsamles via amagerkoreskole.dk.
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne privatlivspolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet på denne side, så kan du kontakte os her:

amagerkoreskole.dk
Tømmerup Stationsvej 10
2770 Kastrup
E-mail: info@amagerkoreskole.dk
Support: www.amagerkoreskole.dk

Ændringer i Persondatapolitikken

Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på amagerkoreskole.dk.
Hvis du har tilmeldt dig vores service vil du blive orienteret om ændringerne i politikken ved udsendelse af information til din registrerede e-mailadresse.

Version

Dette er version 1.0 af amagerkoreskole.dk persondatapolitik dateret den 20/06/18.